Critical yey

Innehåll:

Sökordsanalys: Förståelse och Strategi för Digital Framgång

Sökordsanalys är en grundläggande komponent i digital marknadsföring och SEO (sökmotoroptimering). Det handlar om att identifiera och analysera de ord och fraser som människor använder när de söker efter information online.

En effektiv sökordsanalys kan hjälpa företag att förstå sin målgrupp bättre, optimera sitt innehåll och förbättra dess online-närvaro. Det är den viktigaste delen i din SEO-strategi då den underlättar allt On-page arbete och innehållsskapande.

I denna artikel utforskar vi fyra kritiska aspekter av sökordsanalys: sök avsikt, sökordsvårigheter, domän auktoritet och ämnes auktoritet.

Exempel på en sökordsanalys

Sökavsikt (Search Intent):

Sökavsikt, även känd som användarens avsikt, är den underliggande motivationen bakom en användares sökning på internet. Att förstå denna är avgörande för att skapa innehåll som inte bara rankar väl i sökmotorer utan också tillfredsställer användarens behov. Det finns huvudsakligen fyra typer:

 • Informativ: Användaren söker efter information eller svar på en fråga. Exempel: “hur fungerar solceller”. Sökningen är långt ifrån ett köp men är en viktig del i din SEO-strategi. Välskrivna artiklar som svara på alla frågor besökaren har delas oftare(backlinks).

När din hemsida delas med andra stärker det din trovärdighet i Googles ögon och hjälper din hemsida ranka på Google.

 • Navigerande: Användaren försöker hitta en specifik webbplats eller sida. Exempel: “Facebook login”.
 • Transaktionell: Användaren avser att utföra en åtgärd, ofta ett köp. Exempel: “Köp iPhone 12”. Det här sökorden är dina “money” sökord och ger bäst avkastning. Den här typen av fraser tar tid och har väldigt hög konkurrens.
 • Undersökande: Användaren överväger ett köp eller beslut och söker mer information för att jämföra alternativ. Exempel: “Bästa solcellspaneler 2024”.

Vikten av sökavsikt i SEO:

Skapa innehåll som matchar användarens avsikt. För informativa sökningar, fokusera på att ge detaljerad och användbar information. För transaktionella sökningar, inkludera tydliga call-to-actions och produktinformation.

Välj nyckelord som överensstämmer med den avsedda avsikten. Använd long tail nyckelord för att bättre matcha specifika sökfrågor.

Användarupplevelse: Designa din webbplats för att möta olika typer. Se till att navigeringen är intuitiv och att informationen är lättillgänglig.

Optimera för SERP-funktioner: Google’s SERP-funktioner som utvalda utdrag, kunskapspaneler och lokala packningar är ofta anpassade till specifika avsikter. Optimering för dessa kan öka synligheten. Se exemplet nedan:

Utvalt utdrag på Google

Enligt Google visas utvalda utdrag när de anser att de svaret sidan ger är mest relevant för sökaren.

Keyword Difficulty (Sökordsvårighet):

Keyword Difficulty är en mätning som indikerar hur svårt det är att ranka på första sidan på Google för ett specifikt sökord. Denna mätning är särskilt viktig i SEO-strategier, eftersom den hjälper till att identifiera sökord som är realistiska att tävla om.

Faktorer som påverkar ranking:

 • Ju fler webbplatser som konkurrerar om ett sökord, desto högre är svårighetsgraden.
 • Webbplatser med hög domän-auktoritet (Domain Authority) tenderar att ranka bättre, vilket gör det svårare för nya webbplatser att konkurrera.
 • Kvaliteten på befintligt innehåll som rankas för sökordet. Högre kvalitet innebär högre svårighetsgrad.
 • Antalet och kvaliteten på inkommande länkar till sidor som för ett specifikt sökord.

Användning av Keyword Difficulty i SEO:

Med hjälp av keyword difficulty(KD) kan du hitta sökord med lägre svårighetsgrad för att öka chanserna att ranka högt. Det här särskilt viktigt för nya eller mindre etablerade webbplatser.

Hitta en balans mellan Keyword Difficulty och sökvolym. Ibland kan det vara värt att tävla om svårare sökord om de har en betydligt högre sökvolym.

Anpassa din innehållsstrategi för att inkludera en blandning av sökord med olika svårighetsgrader.

Verktyg för att Mäta Keyword Difficulty:

 • Ahrefs: Ger en svårighetsskala och visar antalet backlinks som krävs för att ranka i topp 10.
 • SEMrush: Erbjuder en poäng baserat på konkurrens och detaljerad analys.
 • Moz Keyword Explorer: Visar svårigheten att ranka tillsammans med andra användbara metriker som sökvolym och potentiell organisk klickfrekvens.

Hur du rankar för sökord med hög konkurrens:

 • Börja med Long tail sökord för att öka trafiken till hemsidan. Dessa har ofta lägre konkurrens och är lättare att ranka för. Genom interna länkar(länk från en sida till en annan) kan du skicka trafik från dina long tails till de stora sökorden. Det stärker din hemsidas övergripliga SEO.
 • Förbättra din webbplats med övergripande auktoritet genom kvalitets innehåll och starka backlinks. Informativa och undersökande artiklar delas oftare och skapar mer länk-kraft.
 • Överträffa befintligt innehåll som rankar högt för svåra sökord. Jämför innehållet på konkurrenterna som rankar i toppen. Vad har dom som du saknar, vad kan du göra bättre? Det kan vara avgörande för en bättre placering på Google.

Long tail sökord:

Long tail sökord är längre och mer detaljerade söktermer som ofta används av användare närmare ett köpbeslut eller som söker mer specifik information. Dessa sökord är vanligtvis mindre konkurrensutsatta än mer generella sökord och kan därför vara lättare att ranka för. De erbjuder också en högre konverteringsgrad eftersom de riktar sig till en mer specifik målgrupp.

Varför är long tail viktiga?

 • Användare som söker med specifika sökfraser är ofta i ett senare skede av köpprocessen och har en tydligare avsikt, vilket leder till högre konverteringsgrad.
 • Dessa sökord är mindre konkurrensutsatta, vilket gör det lättare för mindre eller nystartade webbplatser att få synlighet.
 • Specifika sökfraser tillåter företag att rikta sig mer exakt mot sin målgrupp, vilket leder till mer relevant trafik.
 • Möter användarens sökavsikt vilket leder till mer relevant och engagerande innehåll.

Låt oss säga att du har en ny hemsida som säljer kosttillskott. Det kan vara lockande att försöka ranka högt på sökordet “proteinpulver” som har över 40 000 sökningar i månaden.

Ett sådant sökord har en väldigt hög konkurrens och det kan ta dig över ett år för att kanske komma till första sidan.

Om du däremot väljer sökordet “proteinpulver vegan ekologisk” som har 20 sökningar kan du däremot matcha sökarens specifika avsikt Här har du möjligheten att ranka fort och det har en väldigt hög konverteringsgrad för att det är exakt det användaren är ute efter.

Nedan ser du ett exempel där Google också givit sidan ett utdrag för att de matchar kundens behov exakt.

exempel på long tail sökord

Hur hittar du long tails?

Nu förstår du vikten av long tails. Men hur hittar du dom? Tre av de bästa sätten är helt gratis.

 1. Gå till Google och skriv in en bred sök fras. Google har ett inbyggt verktyg i sökmotorn(Google suggest) som automatiskt ger dig flera relaterade sökord till ditt sökord. En sökning efter “dambyxor” ger flera long tail alternativ du kan bearbeta. Se bilden nedan:Google suggest för dambyxor
 2. Gör sökningen på dambyxor, längst ner på första sidan har Google ett segment som heter relaterade sökningar. Det här är ett effektivt sätt att hitta flera long tail sökord. Se bilden nedan:relaterade sökningar till dambyxor
 3. I Google keyword planner (Google Sökordsplaneraren) kan du hitta nya sökord, antal sökningar, konkurrens och vad det kostar per klick för Google ads. Se bilden nedan:
Sökning dambyxor i sökordsplaneraren

Keyword Clustering

Keyword clustering innebär att gruppera liknande eller relaterade sökord för att skapa mer övergripande och sammanhängande innehåll. Denna strategi skapar mer relevant och användarupplevelsen på en webbplats.

När innehåll skapas kring en grupp av relaterade sökord, blir det mer innehållsrikt och svarar på ytterligare frågor sökaren kan ha kopplat till sin huvudsökning, vilket leder till en förbättrad upplevelse för besökarna.

Denna metod bidrar också till att stärka sidans synlighet och relevans i sökmotorernas ögon, eftersom sökmotorer föredrar innehåll som omfattande och detaljerat täcker ett ämnesområde.

Du kan använda verktyget AlsoAsked för att hitta relaterade sökningar till ditt fokus sökord. I bilden nedan ser du en stor mängd relaterade sökord till din huvudfras.

Sökordsresultat från alsoasked.com

I Semrush verktyg key manager kan du generera flera cluster av relevanta sökord som du kan inkludera i din sida. Med hjälp av keyword manager har det genererats 25 grupperingar med 342 olika sökord relaterat till “barnleksaker 1 år”.

Semrush key manager resultat

Utför alltid en Google-sökning för att identifiera de mest effektiva sökordskombinationerna och för att säkerställa att innehållet matchar användarnas sökintentioner.

Ämnes auktoritet(Topical authority)

Den syftar till graden av expertis och trovärdighet som en webbplats har inom ett specifikt ämnesområde. En webbplats med hög ämnesauktoritet anses vara en ledande källa och är därför mer benägen att ranka högt i sökmotorresultaten för frågor relaterade till ämnet.

För att uppnå och behålla en stark ämnesauktoritet krävs:

 • Skapa djupgående, väl undersökt och regelbundet uppdaterat innehåll.
 • Skaffa länkar från andra auktoritativa webbplatser inom samma ämnesområde.
 • Öka tid spenderad på sidan, sidvisningar och delningar av innehållet.
 • Täcka olika aspekter och sub-kategorier inom ämnet.

Hur gör du för att skapa Topical authority?

Låt oss säga att jag har en webbshop som säljer Kreation. Kreatin har hög sökvolym(ca 33 000/mån). För att skapa auktoritet inom ämnet behöver jag finna olika sub-kategori. Ett exempel kan vara biverkningar av kreatin.

Med hjälp av Google suggest, relaterade frågor och att titta på konkurrenternas sidor kan vi hitta olika sökord och frågor vi behöver svara gällande biverkningar av kreation.

Vi kan också använda semrush verktyg Keyword gap där du kan jämföra din sida emot fyra andra konkurrenter för samma fokus sökord.

semrush keyword gap

Med hjälp av verktyget kan du ta reda på vilka sökord din konkurrenter rankar på. Sök på Google efter sökfrasen du vill ranka på. I det här fallet är det “biverkningar kreatin”, lägg in fyra konkurrenter och tryck på Compare

Keyword Gap resultat

I resultatet kan du se under Keyword Overlap hur många sökord ni delar. Du kan också klicka på missing för att se vilka du saknar som du kan lägga till i ditt content.

Ett bra sätt för att få fram olika rubriker och frågor till din artikel är att välja avancerade filter och sen klistra in följande: hur, vad, vem, var, varför och huvud sökordet.  Tryck sen på apply så kommer du få följande resultat som innehåller frågeställningar 18.

keyword gap result filter

Välj ut frågeställningar som passar in, kolla också hur konkurrenterna gör för “best practice”. Skapa sedan content som utförligt svarar och ger besökaren djupförståelse kring ämnet. Upprepa sedan samma process med andra sub-kategorier.

Domain Authority(Domän Auktoritet):

Domän Auktoritet (DA) är en mätning utvecklad av Moz som förutsäger hur väl en webbplats kommer att ranka på sökmotorresultat-sidor (SERPs). Poängen varierar från 1 till 100, där högre poäng indikerar större potential att ranka högt. Det är viktigt att notera att DA är en relativ mätning och bäst används för att jämföra webbplatser mot varandra snarare än som en absolut indikator på SEO-prestanda.

Faktorer som Påverkar Domän Auktoritet:

 • Kvaliteten och kvantiteten på inkommande länkar till en webbplats är en av de mest betydande faktorerna. Länkar från hög auktoritativa webbplatser bidrar positivt till DA.
 • En mångfald av länkar från olika domäner, snarare än många länkar från en enda källa, stärker auktoriteten.
 • En välstrukturerad och användarvänlig webbplats bidrar till bättre sökmotor rankingar och därmed högre DA.
 • Även om det inte är en direkt rankingfaktor, kan sociala signaler (som delningar och likes) indikera webbplatsens popularitet och auktoritet.

Hur använder du Domain Authority i SEO?

Använd DA för att jämföra din webbplats med konkurrenternas och förstå var du står i den digitala konkurrensen. Om din konkurrent har starkare backlinks till hemsidan kan det vara avgörande för vem som rankar över den andra på Google.

Strategier för att Förbättra Domän Auktoritet:

 • Högvärdigt, relevant och engagerande innehåll lockar naturliga backlinks. Innehåll som hjälper, är unikt eller ger ett annorlunda perspektiv på ett ämnen delas oftare än exempelvis produktsidor.
 • Aktivt söka länkar från hög auktoritativa och relevanta webbplatser. Genom att aktivt nå ut till andra sidor via mail kan du få fler länkar. Det är viktigt ha en bra anledning till varför dom ska länka till din sajt eller artikel. Om de inte gynnar dom själva är det liten chans att de länkar till dig.
 • En stark intern länkstruktur kan hjälpa till att sprida en sidas länkstyrka över hela webbplatsen. När en sökmotor söker igenom en hemsida går de från länk till länk. Om en sida med hög(DA) länkar till en annan sida på samma webbplats förs den länkkraften över och påverkar rankingen positivt.
 • Säkerställ att din webbplats är tekniskt optimerad, inklusive mobilvänlighet, snabba laddningstider och säkerhet (HTTPS). En osäker hemsida kan påverka både användare upplevelsen och rankingen negativt. Det är betydligt mindre chans att besökare köper från din sida när det står att den inte är säker.
 • Det är viktigt att komma ihåg att DA inte är en faktor som Google använder för att ranka webbplatser. Det är ett verktyg som kan ge insikter om en hemsidas auktoritet.

Sammanfattning:

Att göra en sökordsanalys är det allra viktigaste i SEO. Om du vet exakt vad användaren söker efter underlättar det allt annat arbete i samband med optimering. Genom att förstå stegen i artikeln kan du hitta rätt sökord för dina användare, öka trafiken och konverteringen på din sajt.

På Pinewind är vi experter på SEO och sökordsanalyser. Vi erbjuder en omfattande seo analys av din hemsida kostadsfritt! Kontakta oss för att stiga bland sökresultaten!

Gratis SEO-Analys

Läs mer om digital närvaro

Skriv en Metabeskrivning med dessa 8 grymma tips

Vad är en metabeskrivning? Metabeskrivningen sammanfattar innehållet på en webbsida och syns under titeln i [...]
Alt- text illustrerat med trådar och träd

Vad är alt-text?

Alt-text, eller alternativ text, är en kort textbeskrivning som kopplas till bilder på webbsidor. Dess [...]
Guide för att skapa en seo vänlig URL-struktur

Vad är en URL-struktur? 4 enkla tips för att ranka högre på Google!

En URL-struktur är mer än bara en webbadress; det är grunden för hemsidans navigering och [...]
Company
Lämna dina uppgifter här så hör vi av oss:
Pinewind Logo, en gran i vinden. Ranka högre på google
© 2024 Pinewind AB. All rights reserved.